Chat auki Ma-To 16-18 ja Pe 14-16
Vastaajana nuorten kanssa työskentelevä aikuinen. Jonoa keskimäärin 1 minuutti.